Teenused

Ettevõtte omab MTR nõutavat kanalisatsiooni- ja veetööde teostamise litsentsi.

 • Septikute, mahutite, biopuhastite müük ja paigaldus
 • Imbväljakute rajamine
 • Survesolgitrasside rajamine
 • Vee- ja kanalisatsioonitrasside rajamine
 • Reo ja hallvee pumplate paigaldamine
 • Rasvapüüdurite paigaldamine
 • Drenaaži tööd
 • Puurkaevu veetõsteseadmete paigaldus

 

 • Kuivenduskraavide rajamine ja puhastamine
 • Kaevetööd
 • Piikamistööd
 • Maaparandus tööd
 • Kraavide ja sihtide puhastamine giljotiiniga
 • Teede ja platside rajamine
 • Liiva, kruusa, killustiku müük ja transport
 • Haljastustööd
 • Lammutustööd
 • Muru niitmine 
 • Autotreileri veoteenus
 • Lumekoristustööd
 • Tiikide kaevamine ja puhastamine